Home

Sinds 2004 worden de gegevens van sperma-, eicel- en embryodonoren landelijk geregistreerd. Wij, Stichting donorgegevens, bewaren en beheren deze gegevens. Op verzoek verstrekken wij deze gegevens aan het donorkind, de ouders of de huisarts. Vrouwen met een vrouwelijke partner kunnen bij ons terecht voor het aanvragen van een verklaring voor het automatisch juridisch ouderschap of de meemoederadoptieprocedure.