Gegevens die u invult via Donorgegevens.nl worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Hoe gaat het CIBG om met uw gegevens?

Het CIBG gebruikt uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. En voor onze wettelijke taak. We houden ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). We gaan ook zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres ingevuld om een nieuwsbrief te ontvangen? Dan gebruikt het CIBG uw gegevens alleen om u de nieuwsbrief toe te sturen.

Bewaren persoonsgegevens

Het CIBG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Verantwoordelijk,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport