Ik ben een professional

Als professional kunt u op twee manieren betrokken zijn bij kunstmatige bevruchtingen. Vanuit een kliniek of als huisarts.

Klinieken

De Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb) schrijft voor dat klinieken verschillende gegevens over de donor moeten registreren in het register van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb).

Huisartsen

De huisarts van een donorkind kan op verzoek van het donorkind of de ouders van het donorkind enkele medische donorgegevens (meestal alleen de bloedgroep) opvragen.