Klinieken

Bent u als professional betrokken bij kunstmatige bevruchtingen waarbij gebruik is gemaakt van een donor, dan kunt u hier informatie vinden.

Wat wordt van u verwacht als kliniek?

Over Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb)

Sdkb is sinds 1 juni 2004 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb). Sinds de Wdkb worden de gegevens van sperma-, eicel- en embryodonoren landelijk geregistreerd. Wij beheren deze gegevens en verstrekken deze op verzoek aan het donorkind, de ouders of de huisarts van het donorkind. Het gaat om de sociale, fysieke, medische en persoonsidentificerende donorgegevens.

Donorkinderen waarvan de moeder vóór 1 juni 2004 is behandeld kunnen ook een aanvraag bij ons indienen. Ook voor deze aanvragen is in de Wdkb vastgelegd dat wij donorgegevens verstrekken voor zover de gegevens nog te achterhalen zijn.