Jaarverslag 2022: opnieuw toename aantal aanvragen

Steeds meer mensen vragen gegevens op bij Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb). In 2022 ontving Sdkb 1495 aanvragen om gegevens, zo blijkt uit het jaarverslag 2022. Dat is opnieuw een stijging in vergelijking met de jaren hiervoor.

Bij het grootste deel van de aanvragen ging het om de sociale en fysieke gegevens van de donor (45 procent), of om een ouderschapsverklaring voor de vaststelling van juridisch ouderschap voor duomoeders (36 procent). Voor de rest betrof het de vraag om persoonsidentificerende gegevens van de donor. Volgens de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb) kan een donorkind die gegevens vanaf 16-jarige leeftijd opvragen.

Een steeds groter aandeel van de aanvragen om persoonsidentificerende donorgegevens kwam van donorkinderen die zijn verwekt op of na 1 juni 2004 (de dag dat de Wdkb in werking trad). Deze aanvragen konden allemaal worden gehonoreerd. Van de behandelingen van vóór 1 juni 2004 konden in 57 van de 292 aanvragen de donorgegevens verstrekt worden (19,5%). De belangrijkste reden voor niet-verstrekking was dat er geen donorgegevens geregistreerd en ook niet meer te achterhalen waren. Sdkb hoopt dat donoren die in het verleden afspraken anoniem te blijven, alsnog hun gegevens laten registreren, zodat donorkinderen te weten kunnen komen van wie ze afstammen.