Lijst met klinieken die bij Sdkb bekend zijn

Sinds de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (2004) moeten klinieken gegevens over kunstmatige bevruchtingen en donoren registreren bij Sdkb. Voordat de wet er was, bestond er geen registratieverplichting. Als er een aanvraag komt om (donor)gegevens van voor 2004, die niet geregistreerd blijken te zijn bij Sdkb, nemen we contact op met de kliniek of gaan met behulp van alle beschikbare aanknopingspunten elders op zoek naar gegevens.

We weten inmiddels dat sommige klinieken helaas dossiers van voor de inwerkingtreding van de wet hebben vernietigd. Andere klinieken zijn opgeheven of onder een andere naam doorgegaan. Sdkb wil graag duidelijkheid geven over de klinieken die bij haar bekend zijn. Daarom publiceren wij een overzicht van klinieken waar Sdkb naar aanleiding van een aanvraag heeft geprobeerd de gegevens te achterhalen en wat hierbij de uitkomst was.

Zo kan iedereen die een aanvraag indient vooraf nagaan hoe groot de kans is dat we gegevens vinden. Daarnaast geeft de lijst duidelijkheid over welke klinieken onder welke namen bekend zijn en in welke plaatsen deze zijn (of waren) gevestigd.