Ik ben ouder van een donorkind

Tot uw kind 12 jaar is, mag u als ouder de sociale en fysieke donorgegevens opvragen.

Voor deze aanvraag heeft u DigiD nodig. DigiD kunt u aanvragen via www.digid.nl. Heeft u geen DigiD dan kunt u een papieren aanvraag per post indienen.

De aanvraag

Na ontvangst van uw aanvraag controleren wij in de Basisregistratie Personen (BRP) de ouder-kind relatie. Ook controleren we aan de hand van deze registratie of de gegevens van u en uw kind overeenkomen met de gegevens die bij de aanvraag zijn ingevuld.

Als alle gegevens kloppen kijken wij of de kliniek, waar de behandeling heeft plaatsgevonden, de behandel- en donorgegevens bij ons heeft geregistreerd. Als deze nog niet (volledig) in ons systeem zijn geregistreerd, benaderen wij de kliniek met de vraag of ze deze alsnog kunnen invoeren. Houdt u er rekening mee dat uw aanvraag in dit geval langer duurt.

Wanneer we de gegevens achterhaald hebben, worden de fysieke en sociale donorgegevens in de vorm van een donorpaspoort verwerkt. De gegevens in dit donorpaspoort zijn door de kliniek ten tijde van donatie van de donor geregistreerd.  

Het donorpaspoort wordt per post of digitaal per e-mail aan u verzonden. De Stichting rekent geen kosten voor het aanvragen van donorgegevens.

Landelijk informatiepunt donorconceptie

Meer informatie over donorconceptie zoals hoe u het gesprek over donorconceptie aan kunt gaan met uw kind, kunt u vinden op www.donorconceptie.nl/ouders.

Let op:

  • Staat u niet in de BRP geregistreerd of zijn de gegevens niet volledig dan nemen wij contact met u op. Het kan zijn dat u dan een officieel afschrift van de geboorteakte van uw kind naar ons moet sturen.

  • Als uw kind 12 jaar is kan het zelf de gegevens bij ons opvragen.

  • De naam, geboortedatum en woonplaats van de donor kan uw kind opvragen wanneer het 16 jaar is.

  • Wij hebben alleen donorgegevens waarbij de behandeling in een kliniek of ziekenhuis in Nederland heeft plaatsgevonden. Wanneer de behandeling in het buitenland heeft plaatsgevonden kunt u geen gegeven bij ons opvragen.

  • Indien het donormateriaal uit het buitenland komt, maar de behandeling in een kliniek of ziekenhuis in Nederland heeft plaatsgevonden, kunt u de gegevens wel bij ons opvragen. 

  • Medische gegevens (meestal alleen de bloedgroep) kunnen door de huisarts van uw kind opgevraagd worden. Lees hoe de huisarts deze gegevens kan opvragen.

  • De Stichting rekent geen kosten voor het aanvragen van donorgegevens.