Donorgegevens bij behandeling vanaf 1 juni 2004

Op 1 juni 2004 is de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb) in werking getreden en worden gegevens van donoren landelijk geregistreerd bij Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb).

Deze wet maakt het mogelijk dat een donorkind kan achterhalen van wie hij of zij afstamt. Donoren kunnen daarom niet meer anoniem doneren. Sdkb mag donorkinderen de persoonsidentificerende donorgegevens verstrekken, behalve als de uitzonderlijke situatie zich voordoet dat een donor dusdanig zwaarwegende belangen heeft dat de gegevens niet verstrekt kunnen worden.

Welke gegevens staan geregistreerd?

Als een kliniek zaad- of eicellen van u bij een kunstmatige bevruchting gebruikt en hieruit wordt een kind geboren, dan registreert de kliniek uw gegevens in het systeem van Sdkb.

De volgende gegevens worden van u als donor geregistreerd:

  • Persoonsgegevens: naam, geboortedatum en woonplaats

  • Sociale gegevens: leeftijd, burgerlijke staat, gezinssamenstelling een door de donor zelf opgemaakte beschrijving van hem kenmerkende eigenschappen en karaktertrekken

  • Fysieke gegevens: lichaamslengte, gewicht, huidskleur, kleur van de ogen, haarkleur en type haar

  • Medische gegevens: bijv. bloedgroep en gegevens over eventuele aandoeningen die van belang kunnen zijn voor de gezonde ontwikkeling van het kind

Wat kunt u verwachten als een donorkind uw gegevens bij ons opvraagt?

Aanvraag donorkind - sociaal en fysieke gegevens

Als een donorkind bij ons een aanvraag indient om uw sociale en fysieke gegevens te verstekken, ontvangt u hier geen bericht over.

Let op: wij kunnen deze gegevens alleen verstrekken wanneer deze gegevens in ons systeem staan geregistreerd. Door een AVG-verzoek kunt u bij ons opvragen of en hoe u in ons systeem staat geregistreerd.

Aanvraag donorkind - persoonsidentificerende gegevens

Als een donorkind bij ons een aanvraag indient om uw persoonsidentificerende gegevens  te verstrekken, zullen we u schriftelijk op de hoogte brengen van het verzoek en vragen of u kunt bevestigen dat wij uw persoonsidentificerende gegevens aan het donorkind kunnen verstrekken.

Uitkomst aanvraag

Klap onderstaand overzicht uit om te lezen welke situaties er mogelijk zijn naar aanleiding een aanvraag.

Veelgestelde vragen

AVG-verzoek

Indien u graag wilt weten met welke gegevens u bij ons staat geregistreerd, of u wilt weten of u als anonieme- of bekende donor staat geregistreerd, dan kunt u een AVG-verzoek indienen.

Let op: wij kunnen geen gegevens van u wijzigen. Voor het wijzigen van uw gegevens kunt u contact opnemen met de kliniek waar u heeft gedoneerd.

Donor worden?

Voor meer informatie over hoe u zelf donor wordt, kunt u het beste terecht bij uw huisarts, of bij een van de ziekenhuizen of klinieken die vruchtbaarheidsbehandelingen uitvoeren.