Donorgegevens bij behandeling vóór 1 juni 2004

Bij een aanvraag voor donorgegevens waarvan de behandeling vóór 1 juni 2004 heeft plaatsgevonden, zoeken wij in ons systeem of er donorgegevens bekend zijn. Als er geen gegevens over u zijn ingevoerd, nemen wij contact op met de kliniek om dit na te gaan en of deze gegevens ingevoerd kunnen worden.

Sinds 1 juni 2004 zijn klinieken verplicht alle donorgegevens te registreren in het registratiesysteem van Sdkb, ook wanneer de behandeling vóór 1 juni 2004 heeft plaatsgevonden. Hierdoor zijn klinieken verplicht donorgegevens te registeren, ook wanneer destijds met u is afgesproken dat u als donor anoniem blijft.

De klinieken, die zijn overgegaan tot registratie van uw gegevens, zijn zich hiervan bewust, maar weten ook dat u uiteindelijk degene bent die schriftelijk toestemming moet geven om uw persoonsidentificerende gegevens aan een donorkind te verstrekken.

Onderstaande gegevens kunnen bij ons geregistreerd staan:

  • Persoonsgegevens: naam, geboortedatum en woonplaats

  • Sociale gegevens: leeftijd, burgerlijke staat, gezinssamenstelling een door de donor zelf opgemaakte beschrijving van hem kenmerkende eigenschappen en karaktertrekken

  • Fysieke gegevens: lichaamslengte, gewicht, huidskleur, kleur van de ogen, haarkleur en type haar

  • Medische gegevens: bijv. bloedgroep en gegevens over eventuele aandoeningen die van belang kunnen zijn voor de gezonde ontwikkeling van het kind

Door middel van een AVG-verzoek kunt u bij ons opvragen of en hoe u in ons systeem staat geregistreerd.

Wat kunt u verwachten als een donorkind uw gegevens bij ons opvraagt

Aanvraag donorkind - sociaal en fysieke gegevens

Als een donorkind bij ons een aanvraag indient om uw sociale en fysieke gegevens te verstekken, ontvangt u hier geen bericht over.

Let op: wij kunnen deze gegevens alleen verstrekken wanneer deze gegevens in ons systeem staan geregistreerd. Door een AVG-verzoek kunt u bij ons opvragen of en hoe u in ons systeem staat geregistreerd.

Aanvraag donorkind - persoonsidentificerende gegevens

Als een donorkind bij ons een aanvraag indient om uw persoonsidentificerende gegevens te verstrekken, zullen we u schriftelijk op de hoogte brengen van het verzoek van het donorkind en vragen of u hiervoor toestemming geeft.

Mogelijke uitkomsten van de aanvraag

Veelgestelde vragen

Donatie voor 1 juni 2004, behandeling vanaf 1 juni 2004

In de praktijk kan onduidelijkheid ontstaan over de verstrekking van persoonsidentificerende gegevens aan donorkinderen als een donor vóór 1 juni 2004 zaad- of eicellen heeft gedoneerd, maar zijn ingezet bij een kunstmatige donorbevruchting vanaf 1 juni 2004. Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting heeft hierdoor in samenspraak met het Ministerie van VWS een document opgesteld waarin staat beschreven hoe Sdkb met deze situatie omgaat, meer informatie leest u hier.

Landelijk informatiepunt donorconceptie

Meer informatie over donorconceptie zoals ervaringsverhalen van donoren die u voor zijn gegaan, kunt u vinden op www.donorconceptie.nl/donoren.

AVG-verzoek

Indien u graag wilt weten of u als donor bij ons staat geregistreerd, of met welke gegevens u bij ons staat geregistreerd, kunt u met onderstaande link een AVG-verzoek indienen.

Let op: wij kunnen geen gegevens van u wijzigen. Als u iets aan uw gegevens wilt veranderen, bijvoorbeeld als u een zelfbeschrijving aan de gegevens wilt toevoegen of een geheimhoudingsverklaring wilt intrekken. Dan kunt u dit aangeven bij de kliniek waar u heeft gedoneerd. De kliniek past het vervolgens aan in ons systeem.

Wilt u als anonieme donor toch bekend worden?

Wanneer de kliniek, waar u gedoneerd heeft, niet meer bestaat, kunt u altijd bij ons terecht om de geheimhoudingsverklaring in te trekken. 

Donor worden?

Voor meer informatie over hoe u zelf donor wordt, kunt u het beste terecht bij uw huisarts, of bij één van de ziekenhuizen of klinieken die vruchtbaarheidsbehandelingen uitvoeren.