Donorgegevens bij behandeling vóór 1 juni 2004

Bij een aanvraag voor donorgegevens waarvan de behandeling vóór 1 juni 2004 heeft plaatsgevonden, zoeken wij in ons systeem of er donorgegevens bekend zijn. Als er geen gegevens over u zijn ingevoerd, nemen wij contact op met de kliniek om dit na te gaan en of deze gegevens ingevoerd kunnen worden.

Sinds 1 juni 2004 zijn klinieken verplicht alle donorgegevens te registreren in het registratiesysteem van Sdkb, ook wanneer de behandeling vóór 1 juni 2004 heeft plaatsgevonden. Hierdoor zijn klinieken verplicht donorgegevens te registeren, ook wanneer destijds met u is afgesproken dat u als donor anoniem blijft.

De klinieken, die zijn overgegaan tot registratie van uw gegevens, zijn zich hiervan bewust, maar weten ook dat u uiteindelijk degene bent die schriftelijk toestemming moet geven om uw persoonsidentificerende gegevens aan een donorkind te verstrekken.

Welke gegevens kunnen bij ons geregistreerd staan?

Onderstaande gegevens kunnen bij ons geregistreerd staan:

  • Persoonsgegevens: naam, geboortedatum en woonplaats

  • Sociale gegevens: leeftijd, burgerlijke staat, gezinssamenstelling een door de donor zelf opgemaakte beschrijving van hem kenmerkende eigenschappen en karaktertrekken

  • Fysieke gegevens: lichaamslengte, gewicht, huidskleur, kleur van de ogen, haarkleur en type haar

  • Medische gegevens: bijv. bloedgroep en gegevens over eventuele aandoeningen die van belang kunnen zijn voor de gezonde ontwikkeling van het kind

Door middel van een AVG-verzoek kunt u bij ons opvragen of en hoe u in ons systeem staat geregistreerd.

Wat kunt u verwachten als een donorkind uw gegevens bij ons opvraagt?

Aanvraag donorkind - sociaal en fysieke gegevens

Als een donorkind bij ons een aanvraag indient om uw sociale en fysieke gegevens te verstekken, ontvangt u hier geen bericht over.

Let op: wij kunnen deze gegevens alleen verstrekken wanneer deze gegevens in ons systeem staan geregistreerd. Door een AVG-verzoek kunt u bij ons opvragen of en hoe u in ons systeem staat geregistreerd.

Aanvraag donorkind - persoonsidentificerende gegevens

Als een donorkind bij ons een aanvraag indient om uw persoonsidentificerende gegevens te verstrekken, zullen we u schriftelijk op de hoogte brengen van het verzoek van het donorkind en vragen of u hiervoor toestemming geeft.

Uitkomst aanvraag

Klap onderstaand overzicht uit om te lezen welke situaties er mogelijk zijn naar aanleiding een aanvraag.

Veelgestelde vragen

Donatie voor 1 juni 2004, behandeling vanaf 1 juni 2004

In de praktijk kan onduidelijkheid ontstaan over de verstrekking van persoonsidentificerende gegevens aan donorkinderen als een donor vóór 1 juni 2004 zaad- of eicellen heeft gedoneerd, maar zijn ingezet bij een kunstmatige donorbevruchting vanaf 1 juni 2004. Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting heeft hierdoor in samenspraak met het Ministerie van VWS een document opgesteld waarin staat beschreven hoe Sdkb met deze situatie omgaat, meer informatie leest u hier.

AVG-verzoek

Indien u graag wilt weten of u als donor bij ons staat geregistreerd, of met welke gegevens u bij ons staat geregistreerd, dan kunt u een AVG-verzoek indienen.

Let op: wij kunnen geen gegevens van u wijzigen. Als u iets aan uw gegevens wilt veranderen, bijvoorbeeld als u een zelfbeschrijving aan de gegevens wilt toevoegen of een geheimhoudingsverklaring wilt intrekken. Dan kunt u dit aangeven bij de kliniek waar u heeft gedoneerd. De kliniek past het vervolgens aan in ons systeem.

Wilt u als anonieme donor toch bekend worden?

Klap onderstaand overzicht uit om te lezen welke mogelijkheden er zijn.

Wanneer de kliniek, waar u gedoneerd heeft, niet meer bestaat, kunt u altijd bij ons terecht om de geheimhoudingsverklaring in te trekken. 

Donor worden?

Voor meer informatie over hoe u zelf donor wordt, kunt u het beste terecht bij uw huisarts, of bij één van de ziekenhuizen of klinieken die vruchtbaarheidsbehandelingen uitvoeren.