Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting

Hieronder vindt u het organogram van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting en de samenstelling van het bestuur, de adviescommissie en de klankbordgroep. 
 

Organogram Sdkb nov 22
Beeld: ©Sdkb
Bestuur
voorzitter mevrouw dr. M.P. Amelink-Verburg Mevrouw dr. M.P. Amelink-Verburg maakt sinds 1 april 2021 deel uit van het bestuur. Mevrouw Amelink-Verburg was tot haar pensioen werkzaam als coördinerend specialistisch inspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en is nu zorgvrijwilliger bij een Hospice te Rotterdam.  
leden die kunstmatige bevruchting
beroepsmatig toepassen of daarbij nauw
zijn betrokken, waarvan één lid tevens
deskundig is op psychosociaal terrein
mevrouw dr. M. Visser (tevens deskundig op psychosociaal terrein);
de heer dr. M.H.J.M. Curfs;
de heer dr. E.J.P. van Santbrink

Mevrouw dr. M. Visser maakt sinds 1 januari 2017 deel uit van het bestuur. Mevrouw Visser heeft een eigen praktijk voor psychotherapie en mediation en zit in de redactieraad van het Landelijk Informatiepunt Donorconceptie. Voorheen was zij werkzaam als counselor bij het Centrum voor voortplantingsgeneeskunde van het Amsterdam UMC, locatie AMC.

De heer dr. M.H.J.M. Curfs maakt sinds 1 januari 2017 deel uit van het bestuur. De heer Curfs is werkzaam als klinisch embryoloog in het Isala te Zwolle.

De heer dr. E.J.P. van Santbrink maakt sinds 1 mei 2015 deel uit van het bestuur. De heer van Santbrink is gynaecoloog en afdelingshoofd van het fertiliteitscentrum Voorburg, dit is een onderdeel van de Reinier de Graafgroep.

lid-jurist mevrouw mr. L.C. Bosch Mevrouw mr. L.C. Bosch maakt sinds 2- september 2019 deel uit van het bestuur. Mevrouw Bosch is jurist en ethicus, zij is werkzaam als programma manager bij Porticus. Hiervoor heeft zij gewerkt als juridisch adviseur en Project coördinator bij Defence for Children.
lid-ethicus de heer drs. G. van Dijk De heer drs. G. van Dijk maakt sinds 1 januari 2017 deel uit van het bestuur. De heer van Dijk is medisch ethicus bij artsenfederatie KNMG te Utrecht en bij het Erasmus MC te Rotterdam.
lid dat deskundig is op pedagogisch terrein     mevrouw A. Boven, MSc Mevrouw A. Boven, MSc maakt sinds 1 februari 2022 deel uit van het bestuur. Mevrouw Boven is zelf donorkind, werkzaam als Orthopedagoog bij Trauma Centrum Nederland en betrokken bij Stichting Donorkind.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter en zes leden. De leden zijn deskundig op verschillende terreinen. Drie leden houden zich in hun beroep bezig met kunstmatige bevruchting of zijn daar nauw bij betrokken.

Tenminste één van hen is ook deskundig op psychosociaal terrein. Daarnaast is één lid jurist, één ethicus en één deskundig op pedagogisch terrein. De voorzitter en de leden van het bestuur worden benoemd door de ministers van VWS en Justitie.

Adviescommissie
lid-jurist mevrouw mr. J.H. Ghurahoo – van der Tol  Mevrouw mr. J.H. Ghurahoo-van der Tol maakt sinds 1 februari 2021 deel uit van de adviescommissie. Mevrouw Ghurahoo – van der Tol is jurist, zij is werkzaam als familierecht advocaat en heeft zich toegelegd op het wensouderschap, zoals het draagmoederschap, adopties, co-ouderschap, roze ouderschap en donorschap
lid-ethicus de heer prof. dr. W.J. Dondorp De heer prof. dr. Dondorp was tot zijn pensioen werkzaam als ethicus bij de afdeling Health, Ethics & Society van de Universiteit Maastricht; zijn aandachtsgebied omvat de ethiek van medisch geassisteerde voortplanting.
lid dat deskundig is op pedagogisch
terrein

mevrouw S. Vink, MSc

Mevrouw S.E. Vink, MSc maakt sinds 1 februari 2021 deel uit van de adviescommissie. Zij is GZ-psycholoog en arts in opleiding tot psychiater en is al jaren werkzaam op het gebied van geestelijke gezondheidszorg bij kinderen en volwassenen. Hiervoor was zij als bestuurslid betrokken bij Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting.

De adviescommissie bestaat uit een jurist, een ethicus en een pedagoog/psycholoog en adviseert het bestuur als er zwaarwegende belangen door de donor worden aangedragen. Het bestuur van de stichting benoemt de leden van de adviescommissie.