Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting

Hieronder vindt u het organogram van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting en de samenstelling van het bestuur, de adviescommissie en de klankbordgroep. 
 

Organogram Sdkb sept 21
Beeld: ©Sdkb
Bestuur
voorzitter mevrouw dr. M.P. Amelink-Verburg
leden die kunstmatige bevruchting
beroepsmatig toepassen of daarbij nauw
zijn betrokken, waarvan één lid tevens
deskundig is op psychosociaal terrein
mevrouw dr. M. Visser (tevens deskundig op psychosociaal terrein);
de heer dr. M.H.J.M. Curfs;
de heer dr. E.J.P. van Santbrink
lid-jurist mevrouw mr. L.C. Bosch
lid-ethicus de heer drs. G. van Dijk
lid dat deskundig is op pedagogisch terrein     mevrouw A. Boven, MSc

Het bestuur bestaat uit een voorzitter en zes leden. De leden zijn deskundig op verschillende terreinen. Drie leden houden zich in hun beroep bezig met kunstmatige bevruchting of zijn daar nauw bij betrokken.

Tenminste één van hen is ook deskundig op psychosociaal terrein. Daarnaast is één lid jurist, één ethicus en één deskundig op pedagogisch terrein. De voorzitter en de leden van het bestuur worden benoemd door de ministers van VWS en Justitie.

Adviescommissie
lid-jurist mevrouw mr. J.H. Ghurahoo – van der Tol 
lid-ethicus de heer prof. dr. W.J. Dondorp
lid dat deskundig is op pedagogisch
terrein

mevrouw S. Vink, MSc

De adviescommissie bestaat uit een jurist, een ethicus en een pedagoog/psycholoog en adviseert het bestuur als er zwaarwegende belangen door de donor worden aangedragen. Het bestuur van de stichting benoemt de leden van de adviescommissie.