AVG-verzoeken

Voor het realiseren van onze wettelijke taken is gegevensverzameling en -uitwisseling noodzakelijk. De Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (hierna: Sdkb) heeft het CIBG gevraagd de gegevens van het register donorgegevens kunstmatige bevruchting te beheren, verwerken en verstrekken.


Zowel de Sdkb als het CIBG heeft privacy en de bescherming van persoonsgegevens hierbij hoog in het vaandel staan: wij verwerken persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier, conform wet- en regelgeving.


Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u in ons bezit hebben, kunt u via het 'formulier AVG-verzoek' een inzageverzoek doen.


De Sdkb laat u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek, schriftelijk weten of uw persoonsgegevens worden verwerkt. Als verzoeker heeft u recht op een kopie van de gegevens die van u zijn vastgelegd. Hier hoeft u niet voor te betalen.


Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat de beheerder voor zover mogelijk over tot verbetering, aanvulling of verwijdering van de met betrekking tot de verzoeker verwerkte persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend of bovenmatig zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek behelst de aan te brengen wijzigingen.