Donatie voor 1 juni 2004, behandeling vanaf 1 juni 2004

In de praktijk kan onduidelijkheid ontstaan over de verstrekking van persoonsidentificerende gegevens aan donorkinderen als een donor vóór 1 juni 2004 zaad- of eicellen heeft gedoneerd, maar zijn ingezet bij een kunstmatige donorbevruchting vanaf 1 juni 2004. Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting heeft hierdoor in samenspraak met het Ministerie van VWS een document opgesteld waarin staat beschreven hoe Sdkb met deze situatie omgaat, meer informatie leest u hier.