Gynaecologen die eigen sperma hebben gebruikt

DNA-onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat meerdere artsen in het verleden hun eigen sperma gebruikt hebben bij behandelingen.

Wij hebben gecontroleerd of deze situaties invloed hebben gehad op de donorgegevens die wij in het verleden hebben verstrekt. Tot nu toe ging het in vrijwel alle situaties om behandelingen waarbij geen donorgegevens in de medische dossiers bewaard zijn en wij daarom geen gegevens konden verstrekken. Wij achten de kans dan ook klein dat wij verkeerde informatie verstrekt hebben. Mocht het toch een keer voorkomen dat wij concrete aanleiding hebben om te twijfelen aan de juistheid van door ons verstrekte gegevens, dan nemen wij contact met u op. Twijfelt u toch, omdat u bent verwekt met een behandeling van één van deze artsen, dan kan alleen DNA-onderzoek definitief uitsluitsel geven.

Meer informatie hierover kunt u vinden op: