Jaarverslag 2021: aantal aanvragen van donorkinderen verdubbeld

Het aantal donorkinderen dat de gegevens van de donor wil weten, is het afgelopen jaar sterk toegenomen. Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb), die de gegevens beheert van kunstmatige bevruchtingen waarbij gebruik is gemaakt van een donor, ontving  tweemaal zoveel aanvragen om donorgegevens als vorig jaar. Dit blijkt uit het op 20 juni 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden jaarverslag van de stichting.

De aanvragers die ná juni 2004 zijn verwekt (toen wettelijk bepaald werd dat donorkinderen vanaf zestien jaar de identiteit van de donor mogen weten) kregen allen de identificerende donorgegevens.

Bij de donorkinderen die vóór juni 2004 verwekt waren, kon een kwart van de aanvragen gehonoreerd worden. Voor 2004 was de donor in principe anoniem tenzij kliniek, wensmoeder en donor dit anders overeenkwamen (de zogenoemde B-donoren). De wet bepaalt dat er dan wel toestemming van de donor nodig is om de identificerende gegevens te verstrekken. Van veel donoren uit die tijd konden echter geen (contact)gegevens meer worden achterhaald. Maar van de donoren die wel benaderd konden worden, stemde driekwart in met het verstrekken van hun identificerende gegevens.

Lees meer in het jaarverslag 2021 van Sdkb.