H&W, artikel donorconceptie en huisarts

Hulpverleners, onder wie (huis)artsen en psychologen, zijn vaak niet of nauwelijks bekend met  de vele psychosociale en ethische aspecten van donorconceptie. Toch is het voor hen van belang om te weten waar hun patiënten mee te maken kunnen krijgen en wat de gevolgen voor de verschillende soorten gezinnen zijn.

In dit artikel beschrijven de auteurs de implicaties van donorconceptie, opdat huisartsen ouders nog adequater kunnen ondersteunen.

Rol van de huisarts

De rol van de huisarts of POH-ggz kan zijn:

  • informeren
  • eventueel begeleiden bij het maken van keuzen
  • ouders bewust maken van diverse implicaties van de verschillende opties
  • waar nodig doorverwijzen naar een specialist op het gebied van donorconceptie

M. Visser, S. Coster, A. van Osch, ‘De rol van de huisarts bij donorconceptie’ in: Huisarts en wetenschap, oktober 2022,

Lees het artikel 'De rol van de huisarts bij donorconceptie'.