10.000e aanvraag SDKB!

10.000e aanvraag bij Sdkb

Op 21 oktober 2022 ‘s morgens kwam de 10.000e aanvraag binnen bij de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb). 10.000 aanvragen sinds 2004: voor ouderschapsverklaringen, voor de sociale en fysieke donorgegevens, of voor persoonsidentificerende donorgegevens.  Bij het verstrekken van persoonsidentificerende donorgegevens zorgden we voor passende begeleiding van donorkind en donor.

Naast deze mijlpaal van 10.000 aanvragen heeft Sdkb ook andere resultaten bereikt. Zo is er een betere relatie ontstaan met de doelgroepen (wens)moeders, donorkinderen en donoren). Waar er in de begintijd regelmatig klachten waren, is de relatie met de doelgroepen nu constructief en goed te noemen. Er zijn structurele overleggen met de besturen van de doelgroepen en andere betrokken partijen. De afgelopen paar jaar is veel energie gestoken in de communicatie met de aanvragers en betrokkenen. Dankzij de goede relaties konden we de doelgroepen om advies vragen over formuleringen in brieven en het inrichten van de bezwaar- en beroepsfase. We hebben hun toezeggingen dat we hen altijd kunnen consulteren. Inspirerend was ook de grote multidisciplinaire conferentie die we in 2020 in de Hoftoren belegden over de inrichting van het proces voor het beoordelen van de zwaarwegende belangen die donoren mogelijk kunnen aandragen. Ook de website is opnieuw ingericht om beter aan te sluiten bij de belevingswereld van onze doelgroepen.

De taak van Sdkb is sinds de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in werking trad feitelijk gelijk gebleven. Door de maatschappelijke ontwikkelingen vraagt de uitvoering van die taak om een continu proces van aanpassen en de kwaliteitsverbetering. We hebben de komende tijd dan ook nog veel werk te verzetten. Maar we zijn als Sdkb ook trots op wat allemaal is bereikt en dat we zo vaak van betekenis hebben kunnen zijn voor de 10.000 mensen die gegevens hebben opgevraagd.