Signaal donatie meerdere klinieken

Een groep bewust alleenstaande moeders heeft de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), Vereniging voor Klinische Embryologie (KLEM) en de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB) getipt.

De moeders gaven het signaal dat twee donoren in meerdere klinieken zouden hebben gedoneerd. SDKB heeft samen met de NVOG en het ministerie van VWS bekeken of er duidelijkheid gegeven kon worden in deze twee zaken. Bij de SDKB staat geregistreerd welke zwangerschappen in een kliniek met behulp van een donor zijn ontstaan en wie deze donor is. Vanwege het signaal en het belang van alle betrokkenen is daarom in dit geval bekeken hoeveel behandelingen met deze donoren hebben plaatsgevonden. Samen met het ministerie en de NVOG onderzoekt SDKB de mogelijkheid om deze gegevens centraal te gaan beheren. De zaak is bij IGZ in onderzoek.

Maximum aantal donaties

Donoren mogen in Nederland volgens de regels maximaal 25 kinderen verwekken. Dat betekent dat Nederlandse donoren verklaren dat ze niet doneren bij andere klinieken.