Wat doet de Stichting?

  • Bewaart en beheert donorgegevens. De gegevens worden opgeslagen in een database en ten minste tachtig jaar bewaard.
  • Verstrekt op verzoek donorgegevens aan het kind, de ouders en de huisarts van het donorkind.
  • Geeft voorlichting en zorgt voor deskundige begeleiding bij verstrekking van de gegevens.