Vacature Bestuurslid Stichting dkb in de rol van pedagoog

Vacaturetype
Vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting
Standplaats
Den Haag
Publicatiedatum
16 september 2021
Sluitingsdatum
8 november 2021

Voor de invulling van het bestuur van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Stichting dkb) wordt gezocht naar één nieuw bestuurslid in de rol van pedagoog:

Functie-eisen

U bent in staat om vanuit het perspectief van uw specialisatie het terrein van de Stichting dkb te beschouwen en in concrete situaties te beoordelen. Belangrijk is dat u in staat bent ethische en maatschappelijke aspecten hierin mee te nemen, hierbij rekening houdend met zowel het huidige landschap als de langere termijn. U bent bekend met de praktijk van de gezondheidszorg.  

Betrokkene in de rol van pedagoog:

  • is in het bezit van een afgeronde opleiding tot pedagoog;
  • heeft ervaring in het werken met kinderen in een bijzondere opvoedingssituatie, bij voorkeur ook met donorkinderen.

Tot aanbeveling strekken:

  • het vervullen van één of meer maatschappelijke functies die een nauwe relatie hebben met vraagstukken rondom kunstmatige bevruchting;
  • publicaties over en/of onderzoek naar vraagstukken rondom kunstmatige bevruchting en/of het achterhalen van afstammingsgegevens.

Over de Stichting

Sinds 1 juni 2004 voorziet de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in regels betreffende de registratie, het beheer en de verstrekking van donorgegevens in geval van kunstmatige donorbevruchting. Voor de uitvoering van de wet is de Stichting dkb in het leven geroepen. De Stichting dkb wordt ondersteund door een secretariaat dat wordt georganiseerd door en bij het CIBG. Meer algemene informatie is ook beschikbaar via www.donorgegevens.nl.

Over het bestuur

Het bestuur van de Stichting dkb bestaat uit zeven bestuursleden die door de ministers van VWS en J&V worden benoemd. Drie van de leden worden benoemd uit degenen die kunstmatige bevruchting beroepsmatig toepassen of daarbij nauw betrokken zijn. Ten minste één van deze drie leden is tevens deskundig op psychosociaal terrein. Van de overige drie leden is er één jurist, één ethicus en één deskundig op pedagogisch terrein. Het bestuur komt gemiddeld 8 keer per jaar (digitaal) bijeen, indien nodig gebeurt dit vaker. De voorbereiding van een vergadering neemt ongeveer twee dagdelen in beslag. Er is een regeling inzake vacatiegelden.

Procedure

Belangstellenden kunnen hun sollicitatie met CV uiterlijk 8 november 2021 zenden aan de secretaris van de Stichting dkb, de heer F.C. Haartsen, info@donorgegevens.nl, of Postbus 16077, 2500 BB, Den Haag, t.a.v. de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Voor inlichtingen over de procedure en nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de Stichting. Tel. 070 – 340 5540.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae met motivatie naar:

de heer F.C. Haartsen
secretaris van de Stichting dkb
E-mailadres: info@donorgegevens.nl

Meer informatie

Over de vacature

Telefoonnummer: 070 – 340 5540 (secretariaat van de Stichting dkb)