Het bestuur van de Stichting

Het bestuur bestaat uit een voorzitter en zes leden. De leden zijn deskundig op verschillende terreinen. Drie leden houden zich in hun beroep bezig met kunstmatige bevruchting of zijn daar nauw bij betrokken.

Ten minste één van hen is ook deskundig op psychosociaal terrein. Daarnaast is één lid jurist, één ethicus en één deskundig op pedagogisch terrein. De voorzitter en de leden van het bestuur worden benoemd door de ministers van VWS en Justitie.

Het bestuur van de Stichting heeft een aantal uitvoeringstaken overgedragen aan het CIBG. De registratie van de donorgegevens, het secretariaat van de Stichting en de informatieverstrekking. De Stichting is en blijft verantwoordelijk voor de gegevens en beslist op de binnenkomende verzoeken om donorgegevens. Het CIBG is een agentschap van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De website donorgegevens kunstmatige bevruchting is een onderdeel van het CIBG.