Wat wilt u juridisch laten vastleggen?

Er zijn vier mogelijkheden om juridisch ouderschap voor een vrouwelijke partner te laten vastleggen. Voor twee van deze mogelijkheden heeft u een ouderschapsverklaring van ons nodig. Voor de andere twee mogelijkheden niet. Het aanvragen van een ouderschapsverklaring is kosteloos.

Met ouderschapsverklaring

Juridisch ouderschap bij de geboorteaangifte

Het juridisch ouderschap wordt vastgesteld door de gemeente als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft met de vrouw die zwanger is of bevallen is van het kind. U moet in het bezit zijn van de ouderschapsverklaring voor het juridisch ouderschap. Deze ouderschapsverklaring laat u bij aangifte van de geboorte van uw kind zien aan de gemeente.

Adoptie

Adoptie is mogelijk met én zonder een ouderschapsverklaring.

  • Met een ouderschapsverklaring: u moet een verzoek indienen bij de rechtbank. Als u een relatie heeft met de vrouw die zwanger is of bevallen is van het kind én u heeft de ouderschapsverklaring voor de meemoederadoptieprocedure, zal de rechtbank in principe een verzoek tot adoptie toekennen.
  • Zonder een ouderschapsverklaring: hiervoor moet u ook een verzoek indienen bij de rechtbank. Deze procedure duurt langer en er gelden extra voorwaarden.
     

Zonder ouderschapsverklaring

Erkenning van het kind

De vrouwelijke partner van de vrouw die zwanger is of bevallen is, kan zonder een verklaring juridisch ouderschap verkrijgen door het kind te erkennen. Een kind erkennen:

  • kan door een vrouwelijke partner, ook wanneer de zwangerschap op natuurlijke wijze tot stand is gekomen of wanneer de donor bekend is;
  • kan zowel met als zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap;
  • kan bij een ambtenaar van de burgerlijke stand bij de gemeente. De vrouw die zwanger is of bevallen is, geeft schriftelijk of mondeling toestemming voor toekenning van het juridisch ouderschap aan de vrouw die het kind wil erkennen;
  • is niet mogelijk als een kind al twee juridische ouders heeft.

Erkenning door de vrouwelijke partner komt vaak voor wanneer stellen niet in aanmerking komen voor een ouderschapsverklaring voor het juridisch ouderschap, of wanneer de geboorte van het kind al is aangegeven bij de gemeente. Erkenning is een relatief eenvoudige en goedkope procedure in vergelijking met adoptie. U kunt erkenning van een kind vaak met één afspraak bij de gemeente afhandelen en erkenning is kosteloos. Voor meer informatie over erkenning kunt u terecht bij de afdeling burgerzaken van uw gemeente. Ook de Rijksoverheid heeft informatie over erkenning van een kind.

Via de rechtbank

Het moederschap kunt u ook gerechtelijk laten vastleggen. De rechtbank bepaalt dan dat u juridisch moeder bent van het kind. Hiervoor moet een verzoek worden gedaan bij de rechtbank. Deze optie komt alleen in uitzonderlijke gevallen voor. Voor meer informatie hierover kunt u het beste contact opnemen met een juridisch professional.

Weet u welke aanvraag u nodig heeft?

Start direct met de aanvraag als u daarbij een ouderschapsverklaring nodig heeft.