Meemoederadoptieprocedure

Een vrouwelijke partner van de vrouw die zwanger of bevallen is van een kind kan het juridisch ouderschap verkrijgen door het kind te adopteren via de ‘meemoederadoptieprocedure’. Een adoptieprocedure volgt u door een adoptieverzoek in te dienen bij de rechtbank.

Een verzoek bij de rechtbank wordt in principe toegewezen als:

  • Er sprake is van een relatie tussen de moeder die het kind draagt en degene die het kind wil adopteren. Deze relatie hoeft geen huwelijk of geregistreerd partnerschap te zijn.
  • Het kind is ontstaan uit een kunstmatige bevruchting waarbij de donor aan de vrouw die het kind draagt onbekend was toen de bevruchting plaatsvond. Om dit aan te kunnen tonen heeft u de ouderschapsverklaring voor de meemoederadoptieprocedure van onze Stichting nodig. De vrouw die zwanger of bevallen is van het kind kan bij de Stichting terecht om deze ouderschapsverklaring aan te vragen.

Wordt niet voldaan aan de bovenstaande voorwaarden, bijvoorbeeld omdat er gebruik is gemaakt van een bekende donor, dan is het mogelijk voor een vrouwelijk partner om het kind te adopteren. Dan kijkt de rechtbank wel naar andere voorwaarden voordat de rechtbank een adoptieverzoek toekent. Op Rijksoverheid kunt u meer lezen over adoptie.

Adoptie

In vergelijking met erkenning of automatische vaststelling van het juridisch ouderschap is adoptie een relatief lange en dure procedure. Adoptie kan voordelen hebben wanneer u voor langere tijd in het buitenland gaat wonen. In sommige landen wordt duomoederschap door middel van adoptie sneller erkend. Verder zijn de mogelijkheden om het ouderschap later terug te draaien of te ontkennen anders dan bij erkenning of automatisch vaststelling. Voor meer informatie hierover kunt het beste contact opnemen met een juridisch professional.