Ouders

Tot uw kind 12 jaar is, mag u als ouder(s) sociale en fysieke gegevens over de donor opvragen. Als uw kind ouder is dan 12 jaar mag uw kind zelf gegevens bij ons opvragen. Bij aanvragen door kinderen van 12 tot en met 15 jaar oud sturen we u als ouder(s) een afschrift van de aanvraag en als u wilt een kopie van de verstrekte donorgegevens. Donorgegevens vraagt u op door het aanvraagformulier digitaal in te vullen met DigiD. Per post is mogelijk, alleen duurt dat langer dan een digitale aanvraag.

Geboorteakte

Voor het opvragen van donorgegevens hebben wij een officieel afschrift van de geboorteakte van uw kind nodig. Deze akte kunt u aanvragen bij de gemeente waar uw kind is geboren. Stuur deze per post naar ons op, Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Als u de geboorteakte na afhandeling van de aanvraag teruggestuurd wilt, geef dit dan aan bij de aanvraag.

Let op: Sommige gemeenten verstrekken naast afschriften van een geboorteakte ook korte, of internationale uittreksels van de geboorteakte. Soms krijgen moeders deze bij de geboorte van hun kind. Hierop staat niet alle informatie die wij nodig hebben. Ook kopieën zijn niet voldoende.

Kosten

De Stichting rekent geen kosten voor het aanvragen van donorgegevens. Wel rekenen sommige gemeenten kosten voor het afschrift van een geboorteakte en betaalt u de postzegel voor het verzenden van het afschrift naar de Stichting.

Donorpaspoort met sociale en fysieke gegevens

Wij verstrekken de fysieke en sociale gegevens van de donor in een zogenaamd 'donorpaspoort'. In dat document staat hoe de donor er ongeveer uitziet, gegevens over de persoonlijkheid van de donor en wat voor soort werk de donor doet. De naam van de donor kan uw kind opvragen als het de leeftijd van 16 bereikt. Het donorpaspoort met sociale en fysieke gegevens wordt per post verstuurd.

Verloop van een aanvraag

Zodra wij een aanvraag ontvangen, sturen wij een ontvangstbevestiging. Vervolgens kijken wij of de gegevens van u en uw kind overeenkomen met de aanvraag. Hier gebruiken wij de geboorteakte voor. Als alle gegevens kloppen zoeken wij in ons systeem naar de donorgegevens. Klinieken en instellingen geven succesvolle behandelingen in ons systeem aan. Zij vullen in welke donor is gebruikt en de gegevens van donoren die ze voor behandelingen gebruiken. Vervolgens zoeken wij de gegevens van de donor op en stellen een donorpaspoort op. Als de gegevens niet in ons systeem staan, benaderen wij de kliniek met de vraag of ze de donorgegevens alsnog kunnen invoeren. Zodra de kliniek dat heeft gedaan sturen we de sociale en fysieke gegevens op.

Let op: Wij hebben enkel donorgegevens waarbij de behandeling in een Nederlandse kliniek heeft plaatsgevonden. Donorgegevens waarbij de behandeling in een buitenlandse kliniek heeft plaatsgevonden kunnen wij daarom niet verstrekken. Indien enkel het donormateriaal uit het buitenland afkomstig is, maar de behandeling in Nederland heeft plaatsgevonden, dan voert de kliniek de gegevens wel bij ons in het systeem in. 

Medische gegevens

De Stichting bewaart ook enkele medische gegevens van de donor. De huisarts van uw kind kan deze gegevens bij ons opvragen. Deze medische gegevens bestaan uit bijzonderheden met betrekking tot de gezondheid van de donor, voor zover deze bekend zijn. Echter, dit is meestal enkel de bloedgroep van de donor. Klinieken gebruiken een donor niet wanneer uit de screening blijkt dat er medische bijzonderheden bij de donor of zijn familie zijn. Voor meer informatie over waar de donor precies op is gescreend kunt u het beste contact opnemen met de kliniek.