Huisartsen

Bent u formeel de huisarts van een donorkind en heeft u een BIG-registratie? Dan mag u op verzoek van de ouders enkele medische gegevens van de donor opvragen.

U kunt de opgeslagen medische gegevens van de donor opvragen. Vaak is dat niet meer dan de bloedgroep van de donor. Persoonsidentificerende gegevens zoals naam, adres, geboortedatum, kunt u niet inzien. Dit geldt ook voor de sociale en fysieke gegevens van de donor. Het is niet mogelijk voor donorkinderen of ouders om medische gegevens van de donor op te vragen. De medische gegevens worden bij de intake van de donor anamnetisch verkregen. Als de anamnese belast is wordt de donor niet in het donorprogramma opgenomen. Dit is het geval als er ernstige genetische afwijkingen tot en met de derde graad bekend zijn.

Donorgegevens opvragen

U kunt donorgegevens opvragen door het 'aanvraagformulier huisarts' (zie onder) in te vullen. Stuur ook een officieel afschrift mee van de geboorteakte. Deze moeten de ouders opvragen in de gemeente waar het kind is geboren. Zodra wij alle gegevens binnen hebben maken wij het document en sturen dit per post naar u toe.

Donorgegevens kunnen worden opgevraagd zodra de behandelend arts uit de kliniek deze aan ons heeft gestuurd. De aanlevertermijn voor klinieken is maximaal 24 weken nadat de bevruchting heeft plaatsgevonden. Behandelingen die in het buitenland of via een thuisinseminatie met een bekende donor hebben plaatsgevonden, zijn niet geregistreerd.

Weinig donorgegevens bekend tot 2004

Voor 2004 mochten donoren anoniem doneren. Om deze reden zijn er uit die tijd weinig donorgegevens bekend. Vinden wij geen gegevens over de donor, dan proberen wij de donorgegevens te achterhalen. Wij nemen contact op met de kliniek die in de aanvraag genoemd is en vragen of er donorgegevens zijn, of wat er met de gegevens is gebeurd. Als wij donorgegevens vinden sturen wij die toe.