Donorkinderen vanaf 16 jaar

Ben je 16 jaar of ouder? Dan mag je zowel het donorpaspoort als de persoonsidentificerende gegevens van je donor opvragen. Je kunt ook alleen de sociale en fysieke gegevens opvragen. Deze donorgegevens vraag je op door het aanvraagformulier digitaal in te vullen met DigiD. Per post is mogelijk, alleen duurt dat langer dan een digitale aanvraag.

Geboorteakte

Voor het opvragen van donorgegevens hebben wij een officieel afschrift van je geboorteakte nodig. Deze akte vraag je aan bij de gemeente waar je bent geboren. Stuur deze per post naar ons op, Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Als je de geboorteakte na afhandeling van de aanvraag terug wilt, geef dit dan aan bij de aanvraag.

Let op: Sommige gemeenten verstrekken naast afschriften van een geboorteakte ook korte, of internationale uittreksels van de geboorteakte. Soms krijgen moeders deze bij de geboorte van hun kind. Hierop staat niet alle informatie die wij nodig hebben. Ook kopieën zijn niet voldoende.

Kosten

De Stichting rekent geen kosten voor het aanvragen van donorgegevens. Wel rekenen sommige gemeenten kosten voor het afschrift van een geboorteakte en betaal je de postzegel voor het verzenden van het afschrift naar de Stichting.

Donorpaspoort

Wij verstrekken donorgegevens in een zogenaamd 'donorpaspoort'. In dat donorpaspoort staat hoe je donor er ongeveer uitziet, gegevens over de persoonlijkheid van je donor en wat voor soort werk de donor doet.

Persoonsidentificerende gegevens

Als de gegevens bij ons bekend zijn, kun je vanaf 16 jaar ook de persoonsidentificerende gegevens van je donor opvragen. Je krijgt dan de naam, geboortedatum, woonplaats die bij ons bekend zijn. Deze gegevens worden in een begeleid traject overgedragen. Bij het verstrekken van persoonsidentificerende gegevens en de eerste ontmoeting met de donor krijg je professionele begeleiding. Fiom zorgt hiervoor namens Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Fiom gaat met jou in gesprek over jouw wensen en verwachtingen, en de wensen en verwachtingen van de donor. Het Fiom overhandigt vervolgens de gegevens en begeleidt eventueel een gesprek met de donor. Deze begeleiding is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden. Deze begeleiding is kosteloos.

Verloop van een aanvraag

Zodra wij jouw aanvraag binnen hebben, sturen wij een ontvangstbevestiging. Vervolgens kijken wij wie je moeder is, of dit overeenkomt met de gegevens die je over je moeder hebt ingevoerd en of je de juiste leeftijd hebt om de donorgegevens op te vragen. Hier gebruiken wij de geboorteakte voor. Als alle gegevens kloppen zoeken wij in ons systeem naar de donorgegevens. Klinieken en instellingen geven succesvolle behandelingen, zoals bij jouw moeder, in ons systeem aan. Zij vullen in welke donor is gebruikt en de gegevens van donoren die ze voor behandelingen gebruiken. Vervolgens zoeken wij de gegevens van je donor op en stellen een donorpaspoort op. Als de gegevens niet in ons systeem staan, benaderen wij de kliniek met de vraag of ze de donorgegevens alsnog kunnen invoeren.

Let op: Wij hebben enkel donorgegevens waarbij de behandeling in een Nederlandse kliniek heeft plaatsgevonden. Donorgegevens waarbij de behandeling in een buitenlandse kliniek heeft plaatsgevonden kunnen wij daarom niet verstrekken. Indien enkel het donormateriaal uit het buitenland afkomstig is, maar de behandeling in Nederland heeft plaatsgevonden, dan voert de kliniek de gegevens wel bij ons in het systeem in. 

Donorgegevens van voor 2004

Als je 16 jaar of ouder bent dan heeft de behandeling van je moeder voor 2004 plaatsgevonden. Voor 2004 mochten donoren anoniem doneren. Hierdoor komt het vaak voor dat wij geen donorgegevens kunnen overhandigen. Want als een donor anoniem is staan er geen gegevens in ons systeem. Vinden wij de donorgegevens in ons systeem, dan stellen wij een donorpaspoort op en sturen deze naar je toe. Vinden wij geen gegevens over je donor, dan proberen wij de donorgegevens te achterhalen. Wij nemen contact op met de kliniek die in de aanvraag genoemd is en vragen of er donorgegevens zijn, of wat er met de gegevens is gebeurd. Als wij donorgegevens vinden sturen wij die naar je toe. Het kan voorkomen dat er door de anonimiteit van de donor geen gegevens gedeeld mogen worden of dat donorgegevens in de loop van de tijd vernietigd of zoekgeraakt zijn. Helaas moeten wij je aanvraag dan afwijzen. Soms komt het voor dat de gegevens ergens zijn ondergebracht waar wij als Stichting niet bij kunnen, bijvoorbeeld in een ander ziekenhuis of bij een notaris. In deze gevallen geven wij aan wat de zoektocht heeft opgeleverd en wat je zelf kunt doen om de donorgegevens te achterhalen.

Voor persoonsidentificerende gegevens zijn wij verplicht om toestemming te vragen aan de donor voordat we deze gegevens mogen verstrekken. Wij sturen de donor een brief om toestemming te vragen. Wanneer de donor toestemming geeft, mogen wij de persoonsidentificerende gegevens verstrekken. Wij sturen je hierover een bericht en dragen je aanvraag over aan Fiom. Zij nemen contact met je op over het vervolgtraject, voor ontvangst van de gegevens en eventueel het ontmoeten van jouw donor.

Als de donor geen toestemming geeft, moeten wij jouw aanvraag helaas afwijzen. Het kan voorkomen dat de donor niets van zich laat horen. Wanneer wij na vier weken niets hebben vernomen van de donor sturen wij nog een herinnering. Horen wij daarna nog steeds niets van de donor, dan mogen wij de persoonsidentificerende gegevens niet verstrekken. Wij kunnen dan alleen de sociale en fysieke gegevens opsturen.

Medische gegevens

De Stichting bewaart ook enkele medische gegevens van de donor. Je huisarts kan deze gegevens bij ons opvragen. Deze medische gegevens bestaan uit de bij ons bekende bijzonderheden in de gezondheid van je donor, voor zover deze bekend zijn. Meestal gaat het alleen om de bloedgroep van je donor, omdat klinieken een donor niet gebruiken wanneer uit de screening blijkt dat er bijzonderheden zijn in de gezondheid van de donor of zijn familie. Voor meer informatie over hoe jouw donor precies is gescreend kun je het beste contact opnemen met de kliniek waar je moeder is behandeld.

Fiom

Als wij de gegevens niet kunnen achterhalen, dan bestaat de mogelijkheid om gegevens te zoeken bij Fiom. Fiom heeft een landelijke DNA-databank opgezet voor donorkinderen en donoren. Voor meer informatie kun je verder lezen op www.fiom.nl.

Vragen? Neem contact met ons op.