Donorkinderen 12 tot en met 15 jaar

Ben je een kind van een donor en ouder dan 12 jaar? Dan kun je gegevens opvragen over je donor. Deze donorgegevens vraag je op door het aanvraagformulier digitaal in te vullen via DigiD. Per post is mogelijk, alleen duurt dat langer dan een digitale aanvraag.

Geboorteakte

Voor het opvragen van donorgegevens hebben wij een officieel afschrift van je geboorteakte nodig. Deze akte vraag je aan bij de gemeente waar je bent geboren. Stuur deze per post naar ons op. Wil je de geboorteakte na afhandeling van de aanvraag terug? Geef dit dan aan bij de aanvraag.

Let op: Sommige gemeenten verstrekken naast afschriften van een geboorteakte ook korte, of internationale uittreksels van de geboorteakte. Soms krijgen moeders deze bij de geboorte van hun kind. Hierop staat niet alle informatie die wij nodig hebben. Ook kopieën zijn niet voldoende.

Kosten

De Stichting rekent geen kosten voor het aanvragen van donorgegevens. Wel rekenen sommige gemeenten kosten voor het afschrift van een geboorteakte.

Donorpaspoort met sociale en fysieke gegevens

Wij verstrekken de sociale en fysieke gegevens van de donor in een zogenaamd 'donorpaspoort'. Daarin staat hoe jouw donor er ongeveer uitziet, gegevens over de persoonlijkheid van jouw donor en wat voor soort werk jouw donor doet. De naam van de donor kun je opvragen als je de leeftijd van 16 bereikt. Het donorpaspoort met sociale en fysieke gegevens wordt per post verstuurd. Je ouders krijgen bericht van je aanvraag en als ze willen een kopie van de sociale en fysieke gegevens van je donor.

Verloop van een aanvraag

Zodra wij jouw aanvraag binnen hebben, sturen wij een ontvangstbevestiging. Vervolgens kijken wij wie je moeder is, of dit overeenkomt met de gegevens die je over je moeder hebt ingevoerd en of je de juiste leeftijd hebt om de donorgegevens op te vragen. Hier gebruiken wij de geboorteakte voor. Als alle gegevens kloppen zoeken wij in ons systeem naar de donorgegevens. Klinieken en instellingen geven succesvolle behandelingen, zoals bij jouw moeder, in ons systeem aan. Zij vullen in welke donor is gebruikt en de gegevens van donoren die ze voor behandelingen gebruiken. Vervolgens zoeken wij de gegevens van je donor op en stellen een donorpaspoort op. Als de gegevens niet in ons systeem staan, benaderen wij de kliniek met de vraag of ze de donorgegevens alsnog kunnen invoeren. Zodra de kliniek dat heeft gedaan sturen we het donorpaspoort naar je op.

Let op: Wij hebben alleen donorgegevens als de behandeling in een Nederlandse kliniek heeft plaatsgevonden.

Donorgegevens van vóór 2004

Voor 2004 mochten donoren anoniem doneren. Hierdoor komt het vaak voor dat wij geen donorgegevens kunnen overhandigen want als een donor anoniem is staan er geen gegevens in ons systeem. Wij nemen dan wel contact op met de kliniek om alsnog donorgegevens te achterhalen. Het kan voorkomen dat donorgegevens in de loop van de tijd vernietigd of zoekgeraakt zijn. Helaas moeten wij je aanvraag dan afwijzen. Ook komt het voor dat de gegevens ergens zijn ondergebracht waar wij als Stichting niet bij kunnen, bijvoorbeeld in een ander ziekenhuis of bij een notaris. Als dit zo is geven wij dit aan je door en geven we aan wat je zelf nog kunt doen om de donorgegevens te achterhalen.

Medische gegevens

De Stichting bewaart ook enkele medische gegevens van de donor. Je huisarts kan deze gegevens bij ons opvragen. Deze medische gegevens bestaan uit de bij ons bekende bijzonderheden in de gezondheid van je donor. Meestal gaat het alleen om de bloedgroep van je donor, omdat klinieken een donor niet gebruiken wanneer uit de screening blijkt dat er bijzonderheden zijn in de gezondheid van de donor of zijn familie. Voor meer informatie over hoe jouw donor precies is gescreend kun je het beste contact opnemen met de kliniek waar je moeder is behandeld.

Fiom

Als wij de gegevens niet kunnen achterhalen, dan bestaat de mogelijkheid om gegevens te zoeken bij Fiom. Fiom heeft een landelijke DNA-databank opgezet voor donorkinderen en donoren. Voor meer informatie kun je verder lezen op www.fiom.nl.

Vragen? Neem contact met ons op.