Gegevens opvragen

Welke gegevens u kunt aanvragen is afhankelijk van wie u bent: donorkind, ouder of huisarts. De Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting is in het leven geroepen om gegevens te beheren en verstrekken van na 2004, toen de wet DKB in werking trad. Vóór 2004 doet de Stichting navraag bij de kliniek of er gegevens zijn. In veel gevallen kunnen deze instellingen weinig of niets over de donor vertellen, omdat vóór 1 juni 2004 donaties anoniem gedaan mochten worden. Om deze reden zijn er uit die tijd weinig donorgegevens bekend.

Let op: informatie over uw aanvraag sturen wij per aangetekende post. Het CIBG is de afzender van deze belangrijke post omdat registratie van de donorgegevens door het CIBG verzorgd wordt.