16+ aanvragen waarbij de behandeling van de moeder heeft plaatsgevonden voor 1 juni 2004

Bent u 16 jaar of ouder en wilt u de donorgegevens opvragen?

Vanaf 16 jaar kunt u de sociale, fysieke en de persoonsidentificerende donorgegevens opvragen. De persoonsidentificerende donorgegevens zijn de volledige naam, geboortedatum en woonplaats van de donor. U kunt ook alleen de sociale en fysieke donorgegevens opvragen.

Donorgegevens opvragen

Voor deze aanvraag heeft u Digid nodig. Digid kunt u aanvragen via www.digid.nl.

Heeft u geen Digid dan kunt u een papieren aanvraag per post indienen.

De aanvraag

Nadat we uw aanvraag hebben ontvangen, controleren wij in de Basisregistratie Personen (BRP) de ouder-kind relatie. Dat wil zeggen dat we controleren of de gegevens van u en uw moeder overeenkomen met de gegevens in de aanvraag.

Wanneer alle gegevens overeenkomen kijken wij of de kliniek, waar de behandeling heeft plaatsgevonden, de behandel- en donorgegevens bij ons heeft geregistreerd. Als deze nog niet (volledig) in ons systeem zijn geregistreerd, vragen wij de kliniek of ze deze alsnog kunnen invoeren. Dat betekent wel dat het verwerken van uw aanvraag langer duurt.

Wanneer we alle gegevens gevonden hebben, worden de fysieke en sociale donorgegevens in een donorpaspoort opgemaakt. De gegevens in dit donorpaspoort zijn door de kliniek ten tijde van donatie van de donor geregistreerd. 

Op de dag dat wij het donorpaspoort naar u opsturen sturen wij ook een brief naar de donor om te vragen of wij de persoonsidentificerende gegevens aan u kunnen verstrekken.

De donor heeft nu vier weken de tijd om bij ons aan te geven of wij de persoonsidentificerende gegevens aan u kunnen verstrekken. Als wij na vier weken niets van de donor vernomen hebben, sturen wij een herinnering en krijgt de donor nog eens vier weken de tijd om te reageren.

Uitkomst aanvraag

Halfbroers en halfzussen

Bij uw aanvraag kunt u aangeven of u in contact wil komen met eventuele halfbroers en/of halfzussen. Dit zijn kinderen die dezelfde donor als u hebben.

Wanneer u bij uw aanvraag aangeeft dat u graag in contact komt met eventuele halfbroers en/of halfzussen wordt er gekeken of er andere donorkinderen van 16 jaar of ouder van dezelfde donor als die van u zijn en of die ook geïnteresseerd zijn in contact met u.

Let op: we kunnen u alleen in contact brengen met donorkinderen die ook bij ons een verzoek hiervoor hebben ingediend.

Halfbroers en halfzussen

Als wij de donorgegevens niet kunnen achterhalen, dan bestaat de mogelijkheid om gegevens te zoeken bij Fiom. Fiom heeft een landelijke DNA-databank opgezet voor donorkinderen en donoren. Voor meer informatie kun je verder lezen op www.fiom.nl.

Landelijk informatiepunt donorconceptie

Meer informatie over donorconceptie zoals ervaringsverhalen van andere donorkinderen, kunt u vinden op www.donorconceptie.nl/donorkinderen.

Let op:

  • Staat u niet in de BRP geregistreerd of zijn de gegevens niet volledig dan nemen wij contact met u op. Het kan zijn dat u dan een officieel afschrift van uw geboorteakte naar ons moet sturen.
  • Wij hebben alleen donorgegevens waarbij de behandeling van uw moeder in een kliniek of ziekenhuis in Nederland heeft plaatsgevonden. Wanneer de behandeling in het buitenland heeft plaatsgevonden kunt u geen gegeven bij ons opvragen.
  • Indien het donormateriaal uit het buitenland komt, maar de behandeling in een kliniek of ziekenhuis in Nederland heeft plaatsgevonden, kunt u de gegevens wel bij ons opvragen. 
  • Medische gegevens (meestal alleen de bloedgroep) kunnen door uw huisarts opgevraagd worden. Lees hier meer over hoe de huisarts deze gegevens kan opvragen.
  • De Stichting rekent geen kosten voor het aanvragen van donorgegevens.