Gegevensoverdracht

Gebruikt een kliniek zaadcellen of eicellen van u bij een behandeling en wordt hieruit een kind geboren? Dan voert de kliniek uw gegevens door in het digitale registratiesysteem van onze Stichting.

De Stichting bewaart en beheert uw gegevens en verstrekt op verzoek uw gegevens. Dit gebeurt onder bepaalde voorwaarden aan donorkinderen, ouders van donorkinderen of de huisarts van een donorkind. Uw gegevens worden opgedeeld in drie delen. Uw sociale en fysieke gegevens samen met uw persoonlijkheidskenmerken, zelfbeschrijving en motivatie vormen het ‘donorpaspoort met fysieke en sociale gegevens’. Dit donorpaspoort kan opgevraagd worden door ouders van donorkinderen totdat het kind 12 jaar is en vanaf 12 jaar door donorkinderen zelf.  Wanneer donorkinderen 16 jaar zijn, kunnen ze ook uw persoonsgegevens opvragen. Uw medische gegevens kunnen alleen opgevraagd worden door de huisarts van het donorkind.

Verstrekken van gegevens voor en na 2004

In 2004 is de wetgeving rondom zaad- en eiceldonatie aangepast. Sindsdien gelden verschillende voorwaarden en procedures voor donorkinderen die ontstaan zijn uit een behandeling voor en na 2004.