Donorgegevens van vóór 2004

Bij een aanvraag voor donorgegevens waarvan de behandeling vóór 2004 heeft plaatsgevonden, zoeken wij in ons systeem of er gegevens bekend zijn. Als er geen gegevens over u zijn ingevoerd nemen wij contact op met de kliniek om dit na te gaan en of deze gegevens ingevoerd kunnen worden.

U heeft bij de donatie afspraken gemaakt met de kliniek welke gegevens wel en niet verstrekt mogen worden. Heeft u aangegeven dat bepaalde gegevens verstrekt mogen worden dan voeren klinieken deze gegevens bij ons in. Heeft u ten tijde van inwerkingtreding van de wet een geheimhoudingsverklaring getekend dan is dit donorpaspoort leeg. Wij verstrekken dan geen gegevens aan het donorkind. Als de kliniek (deels) sociale en fysieke gegevens in het donorpaspoort heeft ingevoerd, delen wij die gegevens. Sociale en fysieke gegevens verstrekken wij zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

Persoonsgegevens van vóór 2004

Wanneer een donorkind uw persoonsgegevens (geslachtsnaam, voornamen, geboortedatum en woonplaats) bij ons opgevraagd zoeken wij ook in ons systeem of u bij ons staat geregistreerd. Staat u geregistreerd en de kliniek heeft aangegeven dat u een geheimhoudingsverklaring heeft getekend ten tijde van inwerkingtreding wet, benaderen wij u niet. Ook verstrekken wij geen persoonsgegevens. Staat u geregistreerd maar heeft de kliniek niet aangegeven dat er een geheimhoudingsverklaring is, dan sturen wij u een brief waarin we toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verstrekken. Geeft u toestemming dan verstrekken wij de gegevens. Geeft u geen toestemming dan verstrekken wij geen persoonsgegevens. Als wij niets horen, verstrekken wij geen persoonsgegevens.

Als u iets aan uw gegevens wilt veranderen, bijvoorbeeld als u een zelfbeschrijving aan de gegevens wilt toevoegen of een geheimhoudingsverklaring wilt tekenen of intrekken. Dan kunt u dit aangeven bij de kliniek waar u heeft gedoneerd. De kliniek past het vervolgens aan in ons systeem.