Donorgegevens van vóór 2004

Bij een aanvraag voor donorgegevens waarvan de behandeling vóór 2004 heeft plaatsgevonden, zoeken wij in ons systeem of er donorgegevens bekend zijn. Als er geen gegevens over u zijn ingevoerd, nemen wij contact op met de kliniek om dit na te gaan en of deze gegevens ingevoerd kunnen worden.

Sinds 1 juni 2004 zijn klinieken verplicht alle donorgegevens te registreren in het registratiesysteem van de Sdkb, ook wanneer de behandeling vóór 2004 heeft plaatsgevonden. Hierdoor zijn klinieken verplicht donorgegevens te registeren, ook wanneer destijds met u is afgesproken dat u als donor anoniem blijft.

De klinieken, die zijn overgegaan tot registratie van uw gegevens, zijn zich hiervan bewust, maar weten ook dat u uiteindelijk degene bent die schriftelijk toestemming moet geven om uw persoonsidentificerende gegevens aan een donorkind te verstrekken.

Onderstaande gegevens kunnen bij ons geregistreerd staan:

  • Persoonsgegevens: naam, geboortedatum en geboorteplaats

  • Sociale gegevens: leeftijd, burgerlijke staat, gezinssamenstelling een door de donor zelf opgemaakte beschrijving van hem kenmerkende eigenschappen en karaktertrekken

  • Fysieke gegevens: lichaamslengte, gewicht, huidskleur, kleur van de ogen, haarkleur en type haar

  • Medische gegevens: bijv. bloedgroep en gegevens over eventuele aandoeningen die van belang kunnen zijn voor de gezonde ontwikkeling van het kind

Door middel van een AVG-verzoek kunt u bij ons opvragen of en hoe u in ons systeem staat geregistreerd.

Aanvraag donorkind - sociaal en fysieke gegevens

Wanneer een donorkind bij ons een aanvraag indient om uw sociale en fysieke gegevens te verstekken, ontvangt u hier geen bericht over.

Let op: wij kunnen deze gegevens alleen verstrekken wanneer deze gegevens in ons systeem staan geregistreerd. Doormiddel van een AVG-verzoek kunt u bij ons opvragen of en hoe u in ons systeem staat geregistreerd.

Aanvraag donorkind - persoonsgegevens

Wanneer een donorkind bij ons een aanvraag indient om de persoonsidentificerende gegevens van u te verstrekken, zullen we u schriftelijk op de hoogte brengen en vragen of u toestemming kunt geven om de persoonsidentificerende gegevens aan het donorkind te verstrekken. 

  • Geeft u toestemming dan verstrekken wij de gegevens aan het donorkind

De verstrekking van persoonsidentificerende gegevens betekent niet automatisch dat ook contactgegevens over u verstrekt worden, of dat een ontmoeting plaatsvindt. Wij vragen Fiom om de persoonsidentificerende gegevens namens ons aan het donorkind te verstrekken en hier passende begeleiding bij aan te bieden. Deze begeleiding is bedoeld om zorgvuldig de verwachtingen en wensen van het donorkind af te stemmen met uw verwachtingen en wensen. Als het donorkind en u contact wensen of wanneer jullie meer over elkaar te weten willen komen, dan kan Fiom hierbij helpen. Meer informatie leest u op de website van Fiom.

  • Geeft u geen toestemming, dan verstrekken wij geen persoonsgegevens aan het donorkind
  • Als wij niets horen, verstrekken wij geen persoonsgegevens

Heeft u ten tijde van de inwerkingtreding van de wet een geheimhoudingsverklaring getekend, dan verstrekken wij alleen sociale en fysieke gegevens die bij ons bekend zijn. Staat u geregistreerd en de kliniek heeft aangegeven dat u een geheimhoudingsverklaring heeft getekend ten tijde van de inwerkingtreding, benaderen wij u niet met de vraag of uw persoonsgegevens verstrekt kunnen worden.

Door middel van een AVG-verzoek kunt u bij ons opvragen hoe u in ons systeem staat geregistreerd.

Gegevens over donorkinderen

Het is voor u als donor niet mogelijk om gegevens over mogelijke donorkinderen op te vragen.

Wij kunnen ook niet vertellen of er kinderen uit uw donaties zijn voortgekomen en of deze donorkinderen bij ons in het systeem staan geregistreerd.

AVG-verzoek

Indien u graag wilt weten of u als donor bij ons staat geregistreerd, of met welke gegevens u bij ons staat geregistreerd, kunt u met onderstaande link een AVG-verzoek indienen.

Let op: wij kunnen geen gegevens van u wijzigen. Als u iets aan uw gegevens wilt veranderen, bijvoorbeeld als u een zelfbeschrijving aan de gegevens wilt toevoegen of een geheimhoudingsverklaring wilt intrekken. Dan kunt u dit aangeven bij de kliniek waar u heeft gedoneerd. De kliniek past het vervolgens aan in ons systeem.

Wilt u als anonieme donor toch bekend worden?

Wanneer de kliniek, waar u gedoneerd heeft, niet meer bestaat, kunt u altijd bij ons terecht om de geheimhoudingsverklaring in te trekken. 

Donor worden?

Voor meer informatie over hoe u zelf donor wordt, kunt u het beste terecht bij uw huisarts, of bij één van de ziekenhuizen of klinieken die vruchtbaarheidsbehandelingen uitvoeren.