Donorgegevens van na 2004

Bij een aanvraag voor donorgegevens waarvan de behandeling na 2004 heeft plaatsgevonden, zijn klinieken verplicht om uw gegevens bij ons aan te leveren. Wij zoeken uw gegevens op in ons registratie systeem. De sociale en fysieke gegevens verstrekken wij zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

Persoonsgegevens van na 2004

Als een donorkind uw persoonsgegevens opvraagt stellen wij u van tevoren op de hoogte. Wij sturen u een brief waarin wij aangeven dat wij een aanvraag voor uw persoonsgegevens hebben gekregen en vragen u of u hiertegen bezwaar heeft. Als u geen bezwaar heeft verstrekken wij de gegevens. Heeft u dit wel, dan heeft u 30 dagen de tijd om de argumenten voor het bezwaar naar ons toe te sturen. Vervolgens maken wij een belangenafweging tussen u en het donorkind, waarbij de belangen van het donorkind voorop staan. Als uit deze belangenafweging blijkt dat uw bezwaren zwaar genoeg wegen om uw persoonsgegevens niet te verstrekken, doen wij dit niet. Wegen uw bezwaren niet zwaar genoeg dan verstrekken wij, ondanks uw bezwaar, toch uw persoonsgegevens. U heeft de mogelijkheid om in beroep te gaan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens tot het beroep volledig is afgehandeld.