Donorgegevens van ná 2004

Op 1 juni 2004 is de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in werking getreden en worden gegevens van donoren landelijk geregistreerd bij Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb). Deze wet maakt het mogelijk dat een donorkind kan achterhalen van wie hij of zij afstamt. Donoren kunnen daarom niet meer anoniem doneren. Sdkb mag donorkinderen de persoonsidentificerende donorgegevens verstrekken, behalve als de uitzonderlijke situatie zich voordoet dat een donor dusdanig zwaarwegende belangen heeft dat de gegevens niet verstrekt kunnen worden.

Gebruikt een kliniek zaad- of eicellen van u bij een kunstmatige bevruchting en wordt hieruit een kind geboren? Dan registreert de kliniek uw gegevens in het systeem van Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting.

De volgende gegevens worden van u als donor geregistreerd:

  • Persoonsgegevens: naam, geboortedatum en geboorteplaats

  • Sociale gegevens: leeftijd, burgerlijke staat, gezinssamenstelling een door de donor zelf opgemaakte beschrijving van hem kenmerkende eigenschappen en karaktertrekken

  • Fysieke gegevens: lichaamslengte, gewicht, huidskleur, kleur van de ogen, haarkleur en type haar

  • Medische gegevens: bijv. bloedgroep en gegevens over eventuele aandoeningen die van belang kunnen zijn voor de gezonde ontwikkeling van het kind

Met deze gegevens kunnen donorkinderen zich later een beeld van u vormen. De verstrekking van persoonsidentificerende gegevens betekent niet automatisch dat ook contactgegevens over u verstrekt worden, of dat een ontmoeting plaatsvindt. Wij vragen Fiom om de persoonsidentificerende gegevens namens ons aan het donorkind te verstrekken en hier passende begeleiding bij aan te bieden. Deze begeleiding is bedoeld om zorgvuldig de verwachtingen en wensen van het donorkind af te stemmen met uw verwachtingen en wensen. Als het donorkind en u toch contact wensen of wanneer jullie meer over elkaar te weten willen komen, dan kan Fiom hierbij helpen. Meer informatie leest u op de website van Fiom.

Gegevens over donorkinderen

Het is voor u als donor niet mogelijk om gegevens over mogelijke donorkinderen op te vragen.

Wij kunnen ook niet vertellen of er kinderen uit uw donaties zijn voortgekomen en of deze donorkinderen bij ons in het systeem staan geregistreerd.

Aanvraag donorkind - persoonsidentificerende gegevens

Wanneer een donorkind bij ons een aanvraag indient om de persoonsidentificerende gegevens van u te verstrekken, zullen we u schriftelijk op de hoogte brengen en vragen of u kunt bevestigen dat wij uw persoonsidentificerende gegevens aan het donorkind kunnen verstrekken.

Wanneer uw zaad- of eicellen zijn gebruikt bij een kunstmatige bevruchting na 1 juni 2004 verwachten we dat uw persoonsidentificerende gegevens verstrekt kunnen worden. Bent u echter van mening dat bij u sprake is van de uitzonderlijke situatie en dat de gegevens niet verstrekt mogen worden, dan kunt u uw zwaarwegende belangen beargumenteerd aan ons doorgeven.

Wanneer uw zaad- of eicellen zijn gebruikt bij een behandeling voor 1 juni 2004 is het mogelijk dat u een geheimhoudingsverklaring bij de kliniek heeft ondertekend of dat er geen gegevens van u bij ons bekend zijn. Hier kunt u meer lezen meer over de verstrekking van donorgegevens bij een behandeling voor 1 juni 2004.  

Aanvraag donorkind - sociale en fysieke gegevens

Wanneer een donorkind bij ons een aanvraag indient om uw sociale en fysieke gegevens te verstekken, ontvangt u hier geen bericht over.

Voor verdere vragen over het gebruik van uw zaad- of eicellen, kunt u het beste terecht bij de kliniek waar u heeft gedoneerd.

AVG-verzoek

Indien u graag wilt weten met welke gegevens u bij ons staat geregistreerd, of u wilt weten of door u als anonieme- of bekende donor staat geregistreerd kunt met onderstaande link een AVG-verzoek indienen.

Let op: wij kunnen geen gegevens van u wijzigen. Voor het wijzigen van uw gegevens kunt u contact opnemen met de kliniek waar u heeft gedoneerd.

Donor worden?

Voor meer informatie over hoe u zelf donor wordt, kunt u het beste terecht bij uw huisarts, of bij een van de ziekenhuizen of klinieken die vruchtbaarheidsbehandelingen uitvoeren.