Fiom

Wij zijn voor begeleiding van trajecten waarbij persoonsgegevens worden verstrekt een samenwerking aangegaan met Fiom. Als wij de persoonsgegevens mogen verstrekken dragen wij de zaak aan Fiom over.

Fiom is specialist in afstammingsvragen en beheert de unieke KID-DNA-databank die een match bij (anoniem) donorschap mogelijk maakt. Wij sturen hierover per brief een bevestiging. Fiom neemt vervolgens contact met u op over het verdere traject. Zij dragen zorg voor het overhandigen van uw persoonsgegevens aan het donorkind en bieden, indien gewenst, professionele begeleiding bij het verstrekken van de gegevens.

In dit begeleidingstraject bespreekt Fiom de wensen en verwachtingen van u en het donorkind. Deze begeleiding is niet verplicht, maar wordt sterk aangeraden. Aan deze begeleiding zijn geen kosten verbonden. Als het donorkind begeleiding bij een eventuele eerste ontmoeting wenst, verzorgt Fiom dit.