Vacature bestuurslid Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting

Het bestuur van Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb) zoekt een nieuw bestuurslid die beroepsmatig betrokken is bij donorconceptie. De termijn van een van de bestuursleden met dit aandachtsgebied eindigt in de loop van dit jaar. 

Over Sdkb

Sinds 1 juni 2004 voorziet de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in regels betreffende de registratie, het beheer en de verstrekking van donorgegevens in geval van kunstmatige donorbevruchting. Voor de uitvoering van de wet is Sdkb in het leven geroepen. Sdkb wordt ondersteund door een secretariaat dat wordt georganiseerd door en bij het CIBG. Meer algemene informatie is beschikbaar via www.donorgegevens.nl.

Functieprofiel

Minimale eisen

  • U beschikt over een afgeronde medisch georiënteerde opleiding op WO-niveau;
  • U bent werkzaam op het gebied van donorconceptie of was dit tot voor kort;
  • U beschikt over ruime (medische) praktijkervaring;
  • U bent op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving en de geldende procedures;
  • U bent in staat om vanuit uw specialisatie te reflecteren op het aandachtsgebied van Sdkb en om concrete situaties op dit gebied te beoordelen;
  • U bent geïnteresseerd in de ethische en maatschappelijke aspecten van donorconceptie en bent in staat deze mee te nemen in uw overwegingen, hierbij rekening houdend met zowel de huidige situatie als mogelijke ontwikkelingen op de langere termijn.

Voorkeuren

  • U vervult één of meer maatschappelijke functies die een relatie hebben met vraagstukken rondom donorconceptie;
  • U heeft publicaties over, of doet onderzoek naar vraagstukken rondom donorconceptie of het achterhalen van afstammingsgegevens.

Over het bestuur

Het bestuur van Sdkb bestaat uit zeven bestuursleden die door de ministers van VWS en J&V worden benoemd. Drie van de leden worden benoemd omdat zij kunstmatige bevruchting beroepsmatig toepassen of daarbij nauw betrokken zijn. Ten minste een van deze drie leden is tevens deskundig op psychosociaal terrein. Naast de voorzitter is er verder een jurist, een ethicus en een deskundige op pedagogisch terrein. Het bestuur vergadert gemiddeld achtmaal per jaar. De voorbereiding van een vergadering neemt ongeveer twee dagdelen in beslag. Er is een vacatiegeldenregeling.


Procedure

U kunt uw sollicitatie met CV uiterlijk 7 mei 2023 zenden aan de secretaris van Sdkb, de heer F.C. Haartsen, info@donorgegevens.nl of Postbus 16077, 2500 BB Den Haag, t.a.v. Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Voor inlichtingen over de procedure en nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat van Sdkb. Tel. 070 – 340 5540. Wij willen u vragen 6 juni 2023 beschikbaar te houden voor een gesprek.

Meer informatie kunt u vinden op: Vacature Bestuurslid Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb) | Over de stichting | Donorgegevens